آذربایجان سر ایران است (مقام معظم رهبری) 
  • خانه
  •  » 
  • من تو او ما شما ایشان به ترکی

من تو او ما شما ایشان به ترکی