آذربایجان سر ایران است (مقام معظم رهبری) 
  • خانه
  •  » 
  • ضمایر شخصی ترکی آذری

ضمایر شخصی ترکی آذری